Uw rekening

We hebben het verzenden en innen van Uw rekening uitbesteed aan Fa-med.

Uitstel van betaling

Mocht u onverhoopt uitstel van betaling willen aanvragen, bij Fa-med kunt u dit doen via www.notavanfamed.nl (de beoordeling of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling ligt bij Fa-med!)

Zorgverzekeraar

In sommige gevallen dient M.G. van Hoften Tandprothetiek uw rekening direct in bij de zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u mogelijk een (rest) nota van Fa-med voor kosten die niet meer bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Vragen

Vragen over een rekening verstuurd door Fa-med kunt u stellen aan Fa-med. Vragen over declaraties kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.

Juiste klantgegevens
Voor een goede verwerking van uw rekening is het van belang te beschikken over de juiste gegevens. Indien u gaat verhuizen, geef dit tijdig door. Voor een goede inschrijving in ons systeem zijn de juiste NAW (naam adres woonplaats) gegevens, verzekeringsgegevens en uw BSN nodig. Het voorkomt onnodige incassokosten!

Direct antwoord op uw vragen

Mededeling

 

 

I.v.m. het coronavirus zijn wij geopend en telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur,

voor spoed, pijnklachten en reparaties.

 

 TEL: 043 737 0229

 

Tijdelijke openingstijden Gulpen

09:00 tot 12:00 uur 

Mededeling

 

 

I.v.m. het coronavirus zijn wij geopend en telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur,

voor spoed, pijnklachten en reparaties.

 

 TEL: 043 737 0229

 

Tijdelijke openingstijden Gulpen

08:00 tot 12:00 uur 

Scroll naar top