Uw rekening

We hebben het verzenden en innen van Uw rekening uitbesteed aan Infomedics

Uitstel van betaling

Mocht u onverhoopt uitstel van betaling willen aanvragen, bij Infomedics kunt u dit doen via www.infomedics.nl (de beoordeling of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling ligt bij Infomedics!)

Zorgverzekeraar

In sommige gevallen dient M.G. van Hoften Tandprothetiek uw rekening direct in bij de zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u mogelijk een (rest) nota van Infomedics voor kosten die niet meer bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Vragen

Vragen over een rekening verstuurd door Infomedics kunt u stellen aan Infomedics Vragen over declaraties kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.

Juiste klantgegevens
Voor een goede verwerking van uw rekening is het van belang te beschikken over de juiste gegevens. Indien u gaat verhuizen, geef dit tijdig door. Voor een goede inschrijving in ons systeem zijn de juiste NAW (naam adres woonplaats) gegevens, verzekeringsgegevens en uw BSN nodig. Het voorkomt onnodige incassokosten!

Direct antwoord op uw vragen

Scroll to Top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.