Eigen bijdragen

Met onze tarieven zijn wij zowel gebonden aan de wettelijke regelingen, als de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Regelgeving eigen bijdrage en eigen risico in 2024

De zorgverzekeraars (en overheid) hanteren bij vergoedingen een aantal inhoudingen. Elk jaar zijn deze inhoudingen aan veranderingen onderhevig. Hieronder wordt een uitleg gegeven over de huidige regels.

1. Wettelijk eigen risico

Elke verzekerde vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u het eerste deel van de zorg die u ontvangt, zelf betaalt. In 2024 is dit € 385,-Heeft u het wettelijke eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald.

2. Vrijwillig eigen risico

Buiten het wettelijke eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico. Heeft u het vrijwillig eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald (dit heeft alleen betrekking op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen).

3. Eigen bijdrage

Op de vergoeding van een volledige prothese wordt de wettelijke eigen bijdrage ingehouden. Voor een volledige prothese is dit 25% (ongeveer € 150,- per boven- of onder prothese) Voor een “KLIK” gebit is dit bedrag verschillend per zorgverzekeraar van +/- € 200,- per “KLIK” gebit onder of boven. Indien u een aanvullende (tandpolis) heeft wordt de eigen bijdrage mogelijk vergoed uit de aanvullende verzekering met in achtneming van het vrijwillig eigen risico. Vraag u zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarde. Omdat genoemde inhoudingen door zorgverzekeraars, overheid of door u zelf (aanvullende polis) aan veranderingen onderhevig zijn, is de behandeldatum (bij protheses de plaatsing datum) waarop de behandeling is uitgevoerd of de prothese geplaatst is leidend voor de dan geldende regels. Dit kan afwijken van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake!

Scroll to Top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.