Belgische verzekering

Voor uw kunstgebit (tandprothese) in Nederland dat is geen probleem met uw Belgische verzekering.

Heeft u een kunstgebit (tandprothese) en of een reparatie (herstelling) nodig dan is dat geen probleem voor uw verzekeraar. Wanneer u in België naar de tandarts gaat wordt deze altijd via een tandtechnicus voor u gemaakt. Dit houdt in dat alles wat u laat maken nooit zelf direct betrokken bij bent. In België kent men geen specialist die zowel behandelaar is als technicus. In Nederland en vele andere landen van de wereld kent men dat wel, de tandprotheticus (denturist). Doordat de tandprotheticus  een erkend zorgverlener is en daardoor ook BIG geregistreerd kan de tandprotheticus zelfstandig declareren in het land waar deze zijn praktijk heeft. Door de internationale erkenning van het beroep tandprotheticus kan u gewoon gebruik maken van een Nederlandse zorgverlener (de tandprotheticus) en met deze factuur gewoon naar uw verzekeraar gaan. 

Wettelijke terugbetaling vanaf 50 jaar 

De wettelijke ziekteverzekering voorziet enkel een tegemoetkoming voor uitneembare prothesen, zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen. Het bedrag van terugbetaling hangt af van verschillende factoren, zoals of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, of je een mondzorgtraject volgt of niet, …

Voorwaarden

  • Je moet 50 jaar zijn of ouder. De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of in specifieke situaties.
  • Een vaste tandprothese of een ‘tandbrug’ wordt niet terugbetaald.
  • Vanaf de zeventigste verjaardag kan je een eenmalige terugbetaling krijgen voor de plaatsing van twee orale implantaten en het bijhorende klikmateriaal om de onderprothese op z’n plaats te houden.

Heb jij recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, hangt af van je gezinsinkomen. 

Je hebt automatischrecht op de verhoogde tegemoetkoming, als je een bepaald sociaal voordeel geniet of als je je in een van volgende situaties bevindt:

  • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie opeenvolgende en ononderbroken maanden
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor personen met een handicap, toegekend door de FOD sociale zekerheid: integratietegemoetkoming, inkomsvervangende tegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • zorgtoeslag voor kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
  • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
  • kinderen (jonger dan 25) die als wees ingeschreven zijn bij het ziekenfonds
Scroll to Top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.