Vacature

Wij zijn op zoek naar locatie Gulpen en Maastricht

Bij interesse kunt u uw cv en motivatie sturen naar info@mzheuvelland.nl t.a.v.: Maurice van Hoften.

Functieprofiel Tandtechnicus

Functieomschrijving
Het gaat hierbij om een functie waarbij je verantwoordelijkheid draagt voor het vervaardigen van (deel)protheses (al dan niet op implantaten) en andere tandtechnische werkstukken conform een door een behandelaar (tandarts, tandprotheticus) opgestelde orderbon, handboek ISO of specifieke patiëntwensen. Dat betekent dat je dat geheel zelfstandig doet, maar in overleg met een behandelaar en/of met de teamleider laboratorium en volgens de aangeleverde werkplanning. Daarnaast verricht je reparaties aan tandtechnische werkstukken conform de specificaties. Je bent als tandtechnicus een expert op je deskundigheidsgebied in de volle breedte.

Kerntaken

 • Vervaardigen van tandtechnische werkstukken en overige tandtechnische werkzaamheden conform een opdrachtbon van een behandelaar en/of specifieke wensen van deze behandelaar. Dat houdt onder meer in nakomen van gewenste levertijden van deze behandelaar en/of van interne levertijden.
 • Verrichten van reparaties aan tandtechnische werkstukken conform een opdrachtbon van een behandelaar en/of specifieke wensen van deze behandelaar. Dat houdt onder meer in nakomen van gewenste levertijden van deze behandelaar en/of van interne levertijden.
 • Controleren van tandtechnische werkstukken op voldoen aan de richtlijnen van het werkhandboek, de orderbon en specifieke patiëntwensen.
 • Onderhouden van een nauwe samenwerking met de verwijzende tandartsen en verwijzende tandprothetici gericht op de kwaliteit van de behandelingen.
 • Uitvoeren van de juiste uitvoering van de processen binnen het lab gericht op een dienstverlening met een hoge mate van tevredenheid bij patiënten, verwijzende tandartsen en tandprothetici.
 • Bewaken van de juiste uitvoering van de infectie preventie en hygiëne protocollen en richtlijnen binnen het lab gericht op een veilige en verantwoorde werkwijze. Dat betekent onder meer schoonmaken van materialen, gereedschappen en machines in het lab volgens rooster, schoon afleveren van de werkopdracht en het bakje.
 • Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in het belang van het lab.
 • Actief deelnemen aan werkoverleggen alsmede uitvoering geven aan de hieruit voortvloeiende actiepunten.
 • Actief meewerken aan kwaliteitsverbetering van het lab door verbetervoorstellen te doen. In dit kader signaleren van mogelijke knelpunten als ook het doen van voorstellen ter verbetering dan wel het aandragen van oplossingen.
 • Op peil houden van deskundigheid door volgen van ontwikkelingen op het vakgebied, producten en wet- en regelgeving. Lezen van vakliteratuur, volgen van opleidingen en cursussen.

 

Functie-eisen
Voor deze functie dien je te voldoen aan de onderstaande eisen:
Kennis en ervaring

 • MBO werk- en denkniveau
 • Gediplomeerd tandtechnicus prothesen
 • Kennis van vigerende wet- en regelgeving en de relevante protocollen en richtlijnen op het gebied van tandtechniek (bijv. de Wet Infectie Preventie / Hygiëne Protocol)
 • Kennis van het ISO kwaliteitssysteem, materialen, instrumenten en apparatuur
 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Bereidheid om aanvullende relevante studies/cursussen te volgen

Competenties

 • Flexibiliteit en stressbestendig
 • Servicegerichte instelling
 • Accuraat en resultaatgericht
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden en in teamverband kunnen werken. Je dient hiermee in staat te zijn om op meerdere niveaus te kunnen communiceren (tandartsen, tandprothetici) over het vakgebied
 • Hoog kwaliteitsbewustzijn
 • Feedback kunnen geven en ontvangen
 • Goede fijne motoriek

 

Bezwarende werkomstandigheden

 • Bij het uitvoeren van tandtechnische werkzaamheden kan sprake zijn van werken in een onnatuurlijk gebogen houding.
 • Het in aanraking kunnen komen met röntgenstraling en gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties.

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie geldt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO Tandtechniek en een pensioenregeling bij de Stichting pensioenfonds tandtechniek.

Functieprofiel Gastvrouw

Voorzien, u kunt altijd vrijblijvend solliciteren.

Functieomschrijving
Je draagt verantwoordelijkheid voor een warme ontvangst en zorgzame begeleiding van de patiënten alsmede de goede zorg c.q. representativiteit van de praktijk in zijn algemeenheid. Je zult ook in voorkomende gevallen veelal licht administratieve/secretariële werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van het management en/of de behandelaren.

Kerntaken

 • Ontvangen, op hun gemak stellen en begeleiden (bijv. het beantwoorden van de patiëntvragen aan de balie die algemeen van aard zijn) van patiënten.
 • Registeren van nieuwe patiënten.
 • Inplannen van de eerste afsprakenreeks voor de duur van de behandelingen in de agenda’s van de behandelaren.
 • Zorg dragen voor een schone, opgeruimde en representatieve praktijk (wachtkamer, kantine, balie, kantoor en vergaderruimte) volgens de afgesproken huisregels. Hieronder vallen ook zaken als het bijhouden van de voorraad kantoorartikelen, registreren van onder meer de vakliteratuur abonnementen en signaleren van voorkomende facilitaire aangelegenheden.
 • In ontvangst nemen en aftekenen van post(pakketten) en zorg dragen voor een verdere verwerking volgens de geldende protocollen.
 • Beheren van de vergaderruimte met betrekking tot beschikbaarheid en de algemene agenda van praktijkmanager en de behandelaren.
 • Verzorgen van de lunch en overige kantinebenodigdheden.
 • Zorg dragen voor de lijst met verjaardagen en andere bijzondere data zoals een examen of bevalling alsmede zorg dragen voor betreffende attenties (bijv. cadeaubon, bloemetje, kaart, etc.).

Functie-eisen
Voor deze functie dien je te voldoen aan de onderstaande eisen:

Kennis en ervaring

 • MBO+ werk- en denkniveau
 • Kunnen werken met de softwarepakketten Exquise, Salusys en MS Office (Word, Outlook)
 • Kennis van het HKZ en ISO kwaliteitssysteem
 • Basiskennis van termen en begrippen op het gebied van implantologie, tandheelkunde en tandprothetiek
 • Basiskennis van relevante protocollen en richtlijnen op het gebied van implantologie, tandheelkunde en tandprothetiek

Competenties

 • Klantvriendelijke en toegankelijke opstelling
 • Representatieve en rustige uitstraling
 • Accuraat en resultaatgericht
 • Iemand die zijn of haar eigen werk zoekt en geen afwachtende houding aanneemt

Functieprofiel leerling Tandtechnicus

Functieomschrijving
Het gaat hierbij om een functie waarbij je verantwoordelijkheid draagt voor het vervaardigen van (deel)protheses (al dan niet op implantaten) en andere tandtechnische werkstukken conform een door een behandelaar (tandarts, tandprotheticus) opgestelde orderbon, handboek ISO of specifieke patiëntwensen. Dat betekent dat je dat geheel zelfstandig doet, maar in overleg met een behandelaar en/of met de teamleider laboratorium en volgens de aangeleverde werkplanning. Daarnaast verricht je reparaties aan tandtechnische werkstukken conform de specificaties. Je bent als tandtechnicus een expert op je deskundigheidsgebied in de volle breedte.

Kerntaken

 • Vervaardigen van tandtechnische werkstukken en overige tandtechnische werkzaamheden conform een opdrachtbon van een behandelaar en/of specifieke wensen van deze behandelaar. Dat houdt onder meer in nakomen van gewenste levertijden van deze behandelaar en/of van interne levertijden.
 • Verrichten van reparaties aan tandtechnische werkstukken conform een opdrachtbon van een behandelaar en/of specifieke wensen van deze behandelaar. Dat houdt onder meer in nakomen van gewenste levertijden van deze behandelaar en/of van interne levertijden.
 • Controleren van tandtechnische werkstukken op voldoen aan de richtlijnen van het werkhandboek, de orderbon en specifieke patiëntwensen.
 • Onderhouden van een nauwe samenwerking met de verwijzende tandartsen en verwijzende tandprothetici gericht op de kwaliteit van de behandelingen.
 • Uitvoeren van de juiste uitvoering van de processen binnen het lab gericht op een dienstverlening met een hoge mate van tevredenheid bij patiënten, verwijzende tandartsen en tandprothetici.
 • Bewaken van de juiste uitvoering van de infectie preventie en hygiëne protocollen en richtlijnen binnen het lab gericht op een veilige en verantwoorde werkwijze. Dat betekent onder meer schoonmaken van materialen, gereedschappen en machines in het lab volgens rooster, schoon afleveren van de werkopdracht en het bakje.
 • Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in het belang van het lab.
 • Actief deelnemen aan werkoverleggen alsmede uitvoering geven aan de hieruit voortvloeiende actiepunten.
 • Actief meewerken aan kwaliteitsverbetering van het lab door verbetervoorstellen te doen. In dit kader signaleren van mogelijke knelpunten als ook het doen van voorstellen ter verbetering dan wel het aandragen van oplossingen.
 • Op peil houden van deskundigheid door volgen van ontwikkelingen op het vakgebied, producten en wet- en regelgeving. Lezen van vakliteratuur, volgen van opleidingen en cursussen.

 

Functie-eisen
Voor deze functie dien je te voldoen aan de onderstaande eisen:
Kennis en ervaring

 • MBO werk- en denkniveau
 • Gediplomeerd tandtechnicus prothesen
 • Kennis van vigerende wet- en regelgeving en de relevante protocollen en richtlijnen op het gebied van tandtechniek (bijv. de Wet Infectie Preventie / Hygiëne Protocol)
 • Kennis van het ISO kwaliteitssysteem, materialen, instrumenten en apparatuur
 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Bereidheid om aanvullende relevante studies/cursussen te volgen

Competenties

 • Flexibiliteit en stressbestendig
 • Servicegerichte instelling
 • Accuraat en resultaatgericht
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden en in teamverband kunnen werken. Je dient hiermee in staat te zijn om op meerdere niveaus te kunnen communiceren (tandartsen, tandprothetici) over het vakgebied
 • Hoog kwaliteitsbewustzijn
 • Feedback kunnen geven en ontvangen
 • Goede fijne motoriek

 

Bezwarende werkomstandigheden

 • Bij het uitvoeren van tandtechnische werkzaamheden kan sprake zijn van werken in een onnatuurlijk gebogen houding.
 • Het in aanraking kunnen komen met röntgenstraling en gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties.

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie geldt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO Tandtechniek en een pensioenregeling bij de Stichting pensioenfonds tandtechniek.

Direct antwoord op uw vragen

Scroll to Top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.